ในเทวตำนานนอร์ส เอย์กซือร์นีร์ (นอร์สเก่า: Eikþyrnir) เป็นกวางเพศผู้ซึ่งยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวัลฮัลลา ถูกกล่าวถึงในหนังสือ Prose Edda ซึ่งระบุว่ามันยืนกินใบไม้จากต้นแลราเดอร์ (Læraðr) พร้อมกับแกะเฮย์ดรูน (Heiðrún)

กวางเอย์กซือร์นีร์และแกะเฮย์ดรูนบนยอดวัลฮัลลา จากหนังสือในคริสต์ศตวรรษที่ 17

อ้างอิง แก้

  • The Prose Edda by Snorri Sturluson