เอฟเฟกต์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เอฟเฟกต์ (effect) เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ สามารถหมายถึง