เอคเคอฮาด อาเรินดท์

เอคเคอฮาด อาเรินดท์ (10 มิถุนายน ค.ศ. 1892 – 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1954) เป็นนักแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ชาวออสเตรีย[1] [2]

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

 • The Vice of Humanity (1927)
 • The Catwalk (1927)
 • The False Prince (1927)
 • The Old Fritz (1928)
 • Eva in Silk (1928)
 • Phantoms of Happiness (1929)
 • The Wonderful Lies of Nina Petrovna (1929)
 • The Love of the Brothers Rott (1929)
 • Elisabeth of Austria (1931)
 • Der Herzog von Reichstadt (1931)
 • Louise, Queen of Prussia (1931)
 • The Virtuous Sinner (1931)
 • Mary (1931)
 • Children of Fortune (1931)
 • Louise, Queen of Prussia (1931)
 • Punks kommt aus Amerika (1935)
 • Regine (1935)
 • His Daughter is Called Peter (1936)
 • To New Shores (1937)
 • Red Orchids (1938)
 • Vienna 1910 (1943)

อ้างอิงแก้ไข

 1. Sloan p.99
 2. Prawer p.137

บรรณานุกรมแก้ไข

 • Prawer, S.S. Between Two Worlds: The Jewish Presence in German and Austrian Film, 1910-1933. Berghahn Books, 2005.
 • Sloan, Jane E. Alfred Hitchcock: A Filmography and Bibliography. University of California Press, 1995.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข