เหวิน ติง เป็นกษัตริย์โบราณแห่งจีน ในราชวงศ์ชาง ที่ทรงครองราชย์ใน 1112 – 1102 ปีก่อนคริสตกาล[1][2]

เหวิน ติง
1112–1102 ปีก่อนคริสตกาล
พระบรมนามาภิไธยเหวิน ติง
พระปรมาภิไธยเหวิน ติง
ครองราชย์1112 – 1102 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อนพระเจ้าอู่อี
รัชกาลถัดไปพระเจ้าตี้อี่
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคต1102 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบิดาพระเจ้าอู่อี
พระราชบุตรพระเจ้าตี้อี่
Bi Gan
Jizi

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า เหวิน ติง ถัดไป
พระเจ้าหวูหยี่   จักรพรรดิจีน
(1112 ปีก่อนคริสตกาล - 1102 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าตี้อี่|}