เปิดเมนูหลัก

เส้นขนานที่ 49

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เส้นขนานที่ 49 อาจหมายถึง:

Line across the Earth
49°
เส้นขนานที่ 49 องศาเหนือ
Line across the Earth
49°
เส้นขนานที่ 49 องศาใต้