เปิดเมนูหลัก

เส้นขนานที่ 49

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เส้นขนานที่ 49 อาจหมายถึง:

เส้นขนานที่ 49 องศาเหนือ
เส้นขนานที่ 49 องศาใต้