เวิร์ม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เวิร์ม (worm) อาจหมายถึง

นอกจากนี้ในภาษาอังกฤษ เวิร์ม ยังหมายถึง หนอน