เล วัน เสวียต

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เล วัน เสวียต (เวียดนาม: Lê Văn Duyệt จื๋อโนม: 黎文悅 ค.ศ. 1763 หรือ ค.ศ. 1764 - ค.ศ. 1832) หรือ องต๋ากุน[1]เป็นเจ้าเมืองไซ่ง่อนแห่งเวียดนาม ตั้งแต่ ค.ศ. 1812 - ค.ศ. 1832

เล วัน เสวียต

อ้างอิงแก้ไข

  1. เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค). "๒๖. เกิดเหตุเรื่องเขมรตอนที่ ๓". พระราชพงษาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒.