เลี้ยงแช หรือ ชื่อภาษาจีนกลางคือ เหลียงซิง (อังกฤษ Linxing) เป็นตัวละครในนวนิยายกำลังภายในเรื่อง เซียวฮื้อยี้ บทประพันธ์โดย โก้วเล้ง เลี้ยงแชเป็นน้องสาวของเอี้ยง้วย และรองประมุขแห่งวังบุปผา เลี้ยงแชเป็นผู้คิดแผนขึ้นมาเพื่อจะช่วยชีวิตเด็กทั้งสองจากเงื้อมมือของพี่สาว

เนื้อเรื่อง

แก้

เลี้ยงแช หรือชื่อตามนวนิยายแปล ประมุขวังเอ็นดูดาว เป็นน้องสาวของเอี้ยง้วย และเป็นรองประมุขแห่งวังบุปผา เลี้ยงแชตกหลุมรักกังปัง เช่นเดียวกับพี่สาว แต่เนื่องจากความกลัวจึงไม่กล้าที่จะกล่าวความในใจออกไป หลังจากที่กังปัง และฮวยง้วยโน้วตายไปแล้ว เลี้ยงแชใช้ข้ออ้างที่ว่าจะให้เด็กแฝดทั้งสองเข่นฆ่ากันในอนาคตเพื่อให้พี่สาวยอมไว้ชีวิตเด็กทารกทั้งสอง เอี้ยง้วยเห็นด้วย ทั้งสองนำตัวเด็กทารกคนหนึ่งไปเลี้ยงดูและถ่ายทอดวิชาให้ โดยตั้งชื่อว่า ฮวยบ่อข่วย (แปลว่าไร้ตำหนิ) ทั้งสองเก็บตัวอยู่ในวังบุปผานานถึง 17 ปี ก่อนที่จะปลอมตัวเป็น "ตั้งซินแส" และ "บั๊กฮูหยิน" ออกตามหาเซียวฮื้อยี้และฮวยบ่อข่วย ในท้ายที่สุดระหว่างการประลองระหว่างทั้งสอง เลี้ยงแชจึงถูกพี่สาวของตนเองฆ่า เพราะเลี้ยงแซตั้งใจจะบอกความจริงให้แก่เซียวฮื้อยี้และฮวยบ่อข่วย ซึ่งในนิยายได้บอกใบ้ไว้ว่า เลี้ยงแซไม่มีความตั้งใจจะให้สองพี่น้องฆ่ากันอย่างแท้จริง หากแต่เป็นแผนเพื่อช่วยชีวิตเด็กน้อยทั้งสองไว้เท่านั้น

ลักษณะท่าทาง และบุคลิกภาพ

แก้

ในนวนิยายบรรยายถึงเลี้ยงแชว่ามีความงามยิ่งกว่าดอกไม้ที่บานในฤดูใบไม้ผลิ และเป็นสตรีที่งดงามที่สุดในดินแดน แม้แต่พี่สาวก็ไม่อาจเปรียบเทียบได้ กระนั้นก็ตามเลี้ยงแซกลับเป็นคนพิการเพราะแขนลีบหนึ่งข้าง จึงต้องใส่เสื้อผ้าปิดบังกระนั้นก็ปิดบังความพิการไม่ได้ เซียวฮื้อยี้กล่าวว่า ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม เลี้ยงแซมีความอบอุ่นมากกว่าเอี้ยง้วย และอีกครั้งหนึ่งทิเพ้งโกวกล่าวต่อกังเง็กนึ้งว่าเลี้ยงแซมีจิตใจที่เมตตามากกว่าเอี้ยง้วยมากเช่นกัน สำหรับฮวยบ่อข่วย เลี้ยงแซเปรียบเสมือนมารดาที่ฮวยบ่อข่วยให้ความเคารพและรักใคร่อย่างสูงสุด ตรงกันข้ามกับเอี้ยง้วยที่ฮวยบ่อข่วยเคารพเพราะเกรงกลัว ในนิยาย ฮวยบ่อข่วยกราบเลี้ยงแซเมื่อพบหลายครั้ง แต่ไม่เคยปรากฏว่ากราบเอี้ยง้วยเลย

พลังฝีมือ

แก้

เลี้ยงแชสำหรับพลังหยกอำไพขั้นที่เก้า (อ้างอิงตามนิยายฉบับล่าสุด) ในตอนแรกก่อนที่นางจะสำเร็จถึงขั้นที่เก้า เว่ยอู๋หยาหัวหน้าสิบสองนักษัตริย์กล่าวว่า พลังฝีมือของเลี้ยงแชนั้นด้อยกว่า แต่ก็ไม่แตกต่างจากเอี้ยง้วยมากนัก และจากคำพูดของเลี้ยงแชเอง เมื่อเปรียบกับอี่น้ำเทียนก่อนที่จะสำเร็จวิชาอาภรณ์วิวาห์ เลี้ยงแซมีฝีมือสูงส่งกว่าอี่น้ำเทียนอยู่เล็กน้อย แต่ความแตกต่างนี้มีเล็กน้อยมาก จนอาจไม่เห็นความแตกต่างถ้าหากทั้งสองได้ต่อสู้กัน อย่างไรก็ตาม เลี้ยงแชไม่เกรงกลัวอี่น้ำเทียน หากแต่เกรงกลัวพี่สาวมาก เว่ยอู๋หยา หัวหน้าสิบสองนักษัตริย์ได้รับการกล่าวขวัญถึงว่ามีฝีมือเทียบเท่ากับเลี้ยงแช ซึ่งได้ปรากฏในภายหลังว่า เว่ยอู๋หยามีพลังฝีมือเหนือกว่าเซียวฮื้อยี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นย่อมไม่มีทางที่จะมีฝีมือสูสีกับเลี้ยงแช ทั้งในตอนท้ายเลี้ยงแชสำเร็จวิชาหยกอำไพขั้นที่เก้า เว่ยอู๋หยานั้นไม่สามารถเทียบนางได้เลยแม้แต่น้อย

ในสื่ออื่น

แก้

บทประพันธ์เรื่องลูกปลาน้อยเซียวฮื้อยี้ได้มีการนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์, ภาพยนตร์ และการ์ตูน โดยในละครโทรทัศน์ เลี้ยงแชรับบทโดยนักแสดงดังมีรายนามต่อไปนี้

ในการ์ตูน เลี้ยงแช ถูกวาดโดย เหอจื้อเหวิน

ความแตกต่างระหว่างนิยาย และการ์ตูน

แก้
  • ในนิยาย เลี้ยงแซเป็นคนพิการแขนลีบ ซึ่งปรากฏเหตุผลต่อมาในตอนกลางของเรื่องว่า เพราะปีนต้นไม้เพื่อเก็บลูกท้อ แต่ถูกเอี้ยง้วยผลักตกจากต้นไม้ แต่ในการ์ตูน แม้จะมีการกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ แต่เลี้ยงแซเพียงแต่ขาหักเท่านั้น และมิได้มีความพิการแต่อย่างใด
  • ในการ์ตูน เลี้ยงแซจะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาแก้เคล็ดพลังเด็ดบุปผาต่อหยกทั้งสามกระบวนท่าให้แก่ฮวยบ่อข่วย และยังได้ถ่ายทอดพลังให้แก่ฮวยบ่อข่วยจนสำเร็จวิชาหยกอำไพขั้นที่เจ็ด ในขณะที่ในนิยายจะไม่มีการกล่าวถึงส่วนนี้เลย
  • ในการ์ตูน โซวเอ็งจะมีหน้าตาเหมือนกับเลี้ยงแซทุกประการ แต่ในนิยาย โซวเอ็งมีหน้าตาคล้ายกับประมุขวังบุปผาทั้งสองคน

ดูเพิ่ม

แก้