เรื่อง คือเหตุการณ์หรือที่เกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นและดำเนินไปสู่จุดสิ้นสุด เป็นปี หรือจบ สำคัญในการดำเนินเรื่อง คือปมความ ให้ ส่งผลให้เกิดเป็นเรื่องราว