เรือหลวงช้าง

เรือหลวงช้าง (HTMS Chang) สามารถหมายถึง