ออโตเดสก์ เรฟวิต (Autodesk Revit - ในไทยยังมีการเรียกว่า เรวิท หรือ รีวิท) เป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทออโตเดสก์ เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบงานด้านอาคารโดยเฉพาะ ในลักษณะของ CAD โดยใช้หลักการสร้างระบบจำลองสารสนเทศอาคารหรือการสร้างรูปแบบจำลองข้อมูลของอาคาร (Building Information Modeling) แทนการเขียนแบบ โดยใช้เครื่องมือตัวแปรผันเปลี่ยนสัมพันธ์ (Parametric Change Engine) โดยสิ่งที่จะได้ติดตามมาคือ แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบต่างๆ ภาพทัศนียภาพ และถอดแบบวัสดุก่อสร้างอย่างคร่าวๆได้ รูปแบบของการใช้งานจะเป็นสามมิติ

Revit
นักพัฒนาออโตเดสก์
รุ่นเสถียร
2018 / เมษายน 2017
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
ประเภทCAD Building Information Modeling
สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์Autodesk Revit site

ออโตเดสก์ซื้อซอฟต์แวร์เรฟวิตจาก บริษัทเรฟวิตเทคโนโลยี ในราคา 133 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2545 [1]

Revit Series

แก้

เรฟวิตสามารถแยกย่อยออกมาได้เป็นสามแขนงตามรูปแบบการทำงานของผู้ใช้งานดังนี้

  • Revit Architecture - เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาตอบสนองการใช้งานสำหรับสถาปนิกและ การเขียนแบบด้านงานสถาปัตย์โดยเฉพาะ สามารถใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อวิเคราะห์งานทางด้านสถาปัตย์เช่น Sun Studies หรือทำรายการประกอบแบบ (BOQ) เป็นต้น
  • Revit Structure - เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาตอบสนองการใช้งานสำหรับวิศวกรโครงสร้างอาคารและ การเขียนแบบด้านงานวิศวกรรมโดยเฉพาะ และยังสามารถส่งไฟล์ไปวิเคราะห์ในโปรแกรมคำนวณโครงสร้างต่างๆ ได้อีกด้วย
  • Revit MEP - เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาตอบสนองการใช้งานสำหรับวิศวกรงานระบบและ การเขียนแบบด้านงานระบบโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย งานด้านเครื่องกล (Mechanic) งานด้านไฟฟ้า (Electrical) งานด้านสุขาภิบาล (Pumbling)

อนึ่ง โปรแกรมทั้งสามข้างต้น สามารถนำมาทำงานร่วมกันได้และสามารถใช้คำสั่งตรวจสอบความขัดแย้งในแบบ (Interference Check)ได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการต่างคนต่างหน้าที่ออกแบบ และสนับสนุนการทำงานหลายคนในขณะเดียวกันในไฟล์เดียว (Worksharing)

Revit Extension

แก้

นอกจากนี้ Revit ในแต่ละด้าน ยังมี Extension เพิ่มความสามารถในการทำงานอีกด้วย โดยจุดเด่นของ Extension 2009 จะอยู่ที่ Revit Structure ซึ่งทางออโตเดสก์ ได้นำเอาโปรแกรมโครงสร้าง RCAD ที่ทางออโตเดสก์เพิ่งซื้อกิจการ มารวมด้วย

Extension เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ลง Subscription กับทางออโตเดสก์เท่านั้น

อ้างอิง

แก้
  1. "ข่าวการซื้อกิจการโดยออโตเดสก์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-11-03. สืบค้นเมื่อ 2007-03-12.

ดูเพิ่ม

แก้
  • อาร์คิแคด ซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกัน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ออโตเดสก์ (Autodesk)
ออโตแคด | มายา | 3 ดีเอสแมกซ์ | เรฟวิต | วิซ | บัซซ์ซอว์