เมเรตเซอร์เกอร์ (พระนามของพระองค์มีความหมาย "ผู้ที่รักความเงียบ") เป็นพระราชินีอียิปต์มเหสีโบราณ พระนางเมเรตเซอร์เกอร์ปรากฏในแหล่งแห่งราชอาณาจักรใหม่ในฐานะภรรยาของฟาโรห์เซนุสเรตที่ 3

พระนางเมเรตเซอร์เกอร์กับฟาโรห์เซนุสเรตที่ 3