เปิดเมนูหลัก

เมา

พืชชนิดหนึ่งในวงศ์ชมพู่

เมา สามารถหมายถึง