เมจิ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เมจิ (, "สุกใส, รุ่งเรือง ฯลฯ"; , "การปกครอง, รัชกาล, รัฐบาล ฯลฯ") อาจหมายถึง