เฟลมเซลล์ (Flame cell) เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ขับถ่าย ซึ่งมีช่องเปิดออกสู่สิ่งแวดล้อม พบในหนอนตัวแบน (ยกเว้น turbellarian อันดับ Acoela), โรติเฟอร์ และเนเมอร์เทีย เป็นอวัยวะขับถ่ายที่เรียบง่ายที่สุดในสัตว์ การทำงานเหมือนไตของมนุษย์ กลุ่มของเฟลมเซลล์เรียกโพรโทเนฟริเดีย[1] เฟลมเซลล์เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายทั่วร่างกาย ของเสียจะถูกส่งมาสะสมภายในเฟลมเซลล์ ส่วนที่เป็นอาหารถูกดูดกลับ จากนั้นปล่อยของเสียออกโดยการแพร่


อ้างอิง แก้

  1. Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D. (2004). Invertebrate Zoology (7 ed.). Brooks / Cole. pp. 213–215. ISBN 0-03-025982-7.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้