เฟรด โลอูอิส เลอร์ช

เฟรด โลอูอิส เลอร์ช (28 มีนาคม ค.ศ. 1902 – 26 กันยายน ค.ศ. 1985) เป็นนักแสดงชายชาวออสเตรีย

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

 • A Waltz by Strauss (1925)
 • Carmen (1926)
 • The Young Man from the Ragtrade (1926)
 • Mariett Dances Today (1928)
 • Rutschbahn (1928)
 • The Little Slave (1928)
 • Parisiennes (1928)
 • Mary Lou (1928)
 • Fair Game (1928)
 • Black Forest Girl (1929)
 • The Crimson Circle (1929)
 • Play Around a Man (1929)
 • Der Walzerkönig (1930)
 • Student Life in Merry Springtime (1931)


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข