เครื่องปั่น

(เปลี่ยนทางจาก เบลนเดอร์)
บทความนี้เกี่ยวกับเครื่องปั่นอาหารที่ใช้ในครัว สำหรับซอฟต์แวร์ชื่อเบลนเดอร์ ดูที่ เบลนเดอร์ (ซอฟต์แวร์)

เครื่องที่สามารถปั่นผัก ผลไม้ และอื่นๆ เช่น พริก กระเทียม พวกเนื้อสัตว์ต่างๆ เป็นต้น เวลา ปั่นเสร็จก็จะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆละเอียด เพื่อนำไปใช้

เครื่องปั่น

ดูเพิ่มแก้ไข