เบรเกินซ์ (เยอรมัน: Bregenz) เป็นเมืองหลวงของรัฐฟอร์อาร์ลแบร์ค รัฐทางตะวันตกสุดของประเทศออสเตรีย เมืองตั้งอยู่ปลายสุดด้านตะวันออกของทะเลสาบคอนสตันซ์ ทะเลสาบน้ำบริสุทธิ์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรปกลาง

เบรเกินซ์