nfrtHnw
t
เนเฟอร์ทีนุท
อักษรไฮเออโรกลีฟ

เนเฟอร์ทีนุท เป็นพระราชินีแห่งอียิปต์โบราณของราชวงศ์สิบสอง พระองค์น่าจะเป็นพระมเหสีของฟาโรห์เซนุสเรตที่ 3

พระนางเนเฟอร์ทีนุท เป็นพระมเหสีของฟาโรห์เซนุสเรตที่ 3 ซึ่งมาจากสมาชิกคนหนึ่งของชนชั้นสูง (iryt-pat) และทรัพย์สินของพระองค์ที่รู้จักเพียงอย่างเดียวคือโลงศพหินของพระองค์และเศษรูปสลักที่มาจากเทวสถานที่พบถัดจากพิรามิดของพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิรามิดที่ซับซ้อนของฟาโรห์เซนุสเรตที่ 3 ที่ดาห์ชูร์

อ้างอิงแก้ไข