เนอิอาฟู เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในประเทศตองงาและเป็นศูนย์กลางการบริหารเขตการปกครองวาวาอู เนอิอาฟูมีประชากรประมาณ 6,000 คน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะวาวาอูซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ในปัจจุบันเนอิอาฟูเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การธนาคารและการสาธารณสุขของเขตการปกครองวาวาอู[1]

ท่าเรือเมืองเนอิอาฟูเมื่อมองลงมาจากภูเขาตาเลา

อ้างอิงแก้ไข