เทศบาลตำบลกำแพง

เทศบาลตำบลกำแพง อาจหมายถึงเทศบาลตำบลแห่งใดแห่งหนึ่งดังต่อไปนี้