เทพปกรณัม (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก เทพปกรณัม)

เทพปกรณัม อาจจะหมายถึง ความคิดของผู้ใช้ส่วนบุคคลให้เกิดการแปลสภาพของแวดล้อมโคจรเสมือนจรง่าย

ความหมายทั่วไปแก้ไข