เซนซุคท์ (Sehnsucht) เป็นคำนามภาษาเยอรมันที่แปลว่า "ความโหยหา" "ความปรารถนา" หรือ "ความกระหาย"[1] นักจิตวิทยาบางคนใช้คำนี้แทนความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับแง่มุมทุกแง่ในชีวิตที่ยังไม่เสร็จสิ้นหรือไม่สมบูรณ์แบบ ผสมกับความโหยหาประสบการณ์ทางเลือกในอุดมคติ[2]

ภาพเขียน เซนซุคท์ (ประมาณ ค.ศ. 1900) โดยอ็อสคาร์ ซวินท์เชอร์

อ้างอิง แก้

  1. "LEO Results for "sehnsucht"".
  2. Kotter-Grühn, D.; Wiest, M.; Zurek, P.; Scheibe, S. (2009). "What is it we are longing for? Psychological and demographic factors influencing the contents of Sehnsucht (life longings)". Journal of Research in Personality. 43 (3): 428–437. doi:10.1016/j.jrp.2009.01.012.