เจ้ายุติธรรมสุนทร (คำใหญ่)

เจ้ายุติธรรมสุนทร (คำใหญ่) โอรสเจ้าฮุย เป็นพระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2399-2401 หลังถึงแก่พิราลัย เจ้าอุปราช (จู) รักษาราชการแทน

ดูเพิ่มแก้ไข