เจ้าชาย อันไดร โบกอลยุบสกี้

เจ้าชาย อันเดรย์ บากาลยุบสกี้ (Andrei I Bogolyubsky; รัสเซีย: Андрей Боголюбский; พ.ศ. 1654 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 1717) เป็นเจ้าชายแห่ง รอสต๊อพ-ซูสดัล เจ้าผู้ครองนครวลาดิมิร์

เจ้าชาย อันไดร โบกอลยุบสกี้

Andrei Bogolyubsky
เจ้าชายอันเดร โบกาลุบสกี้
เจ้าชาย แห่ง รัสตอฟ-ซุสดัล
รัชสมัย-นครวลาดิมิร์ หลังจาก พ.ศ.พ.ศ. 1700 - พ.ศ. 1717 -หลังจากที่ยึกนครเคียฟได้ พ.ศ. 1712 - พ.ศ. 1717
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งรัสเซีย
รัชกาลถัดไปพระเจ้ามิเชลที่ 1
ประสูติพ.ศ. 1654
สวรรคต28 มิถุนายน พ.ศ. 1717
พระราชบุตร-เจ้าชาย ยูริ โบกาลุบสกี้
พระราชบิดาพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่ง รัสเซีย
พระราชมารดาภรรยาคนแรกของพระเจ้าจอร์จที่ 1

พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งรัสเซีย กับภรรยาคนที่ 2 ในปี พ.ศ. 1712 พระองค์ทรงสามารถยึดครองนครเคียฟได้ และทรงประกาศให้เปลี่ยนเมืองหลวงของรัสเซีย จากเดิมที่อยู่ที่นครเคียฟไปเป็นนครวลาดิมิร์ (นครวลาดิมิร์เป็นเมืองที่อยู่ห่างจากกรุงคอสโกไปทางตะวันออกประมาณ 100 ไมล์) และทรงตั้งพระองค์เองเป็นเจ้าผู้ครองนครวลาดิมิร์ โดยได้ทรงแต่งตั้งพระอนุชาของพระองต์เอง เจ้าชาย เกลบ เป็นเจ้าผู้ครองนครเคียฟ ซึ่งในสมัยของพระองค์ก้ยังมีการรบกันภายในประเทศเพื่อที่จะได้เป็นใหญ่ในรัสเซียอยู่

พระราชโอรส แก้

  • เจ้าชาย ยูริ โบกอลยุบสกี้

อ้างอิง แก้

  • สุปราณี มุขวิชิต. ประวัติศาสตร์รุสเซีย ยุคโบราณ จนถึงปี ค.ศ. 1917. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].