เจ้าชายมัคซีมีลีอานแห่งลิกเตนสไตน์

เจ้าชายมัคซีมีลีอานแห่งลิกเตนสไตน์ เป็นพระโอรสพระองค์ที่สองในเจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ และเจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์ เป็นพระอนุชาในเจ้าชายอาโลอิส รัชทายาทแห่งลิกเตนสไตน์ พระองค์เสกสมรสกับเจ้าหญิงแองเจลาแห่งลิกเตนสไตน์ สตรีชาวปานามา มีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวคือ เจ้าชายอัลฟ็อนส์แห่งลิกเตนสไตน์

เจ้าชายมัคซีมีลีอานแห่งลิกเตนสไตน์
พระนามเจ้าชายมัคซีมีลีอานแห่งลิกเตนสไตน์
พระนามเต็มมัคซีมีลีอาน นิคโคเลาส์ มารีอา
พระอิสริยยศเจ้าชายแห่งลิกเตนสไตน์
ราชวงศ์ราชวงศ์ลิกเตนสไตน์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ16 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 (51 ปี)
ซูริก, ลิกเตนสไตน์
พระราชบิดาเจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์
พระราชมารดาเจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์
พระชายาเจ้าหญิงแองเจลาแห่งลิกเตนสไตน์
โอรสหรือธิดาเจ้าชายอัลฟ็อนส์แห่งลิกเตนสไตน์

อ้างอิงแก้ไข