เจ้าชายคาร์ล อันโทน แห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น

เจ้าชายคาร์ล อันโทน แห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น (เยอรมัน: Karl Anton von Hohenzollern) หรือพระนามเต็มคือ คาร์ล อันโทน ฟรีดริช วิลเฮล์ม ลูทวิช แห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น (เยอรมัน: Karl Anton Friedrich Wilhelm Ludwig von Hohenzollern) เป็นพระโอรสพระองค์สุดท้องใน เจ้าชายเลโอปอลด์ เจ้าชายแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น และ อินฟันตาอันโทนีแห่งโปรตุเกส เป็นพระอนุชาใน สมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งโรมาเนีย และเป็นพระนัดดาใน คาร์ล อันโทน เจ้าชายแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น เป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชินีนาถมารีอาที่ 2 แห่งโปรตุเกส ต่อมาก็ได้เสกสมรสกับ เจ้าหญิงโจเซฟิน แคร์โรไลน์แห่งเบลเยียม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2437 ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระญาติในพระองค์ โดยพระชายารับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น พระชายา มีพระบุตรดังนี้

  1. เจ้าหญิงสเตฟานี
  2. เจ้าหญิงมารี อ็องตัวแน็ต
  3. เจ้าชายอัลเบรชท์
  4. เจ้าหญิงเฮนเรียตตา
เจ้าชายคาร์ล อันโทนแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระนามเต็มคาร์ล อันโทน ฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม ลูทวิช
พระอิสริยยศเจ้าชายแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
ฐานันดรศักดิ์ฮิสเซอรีนไฮเนส
ราชวงศ์ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ1 กันยายน พ.ศ. 2411
สิ้นพระชนม์21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 (50 ปี)
พระบิดาเจ้าชายเลโอปอลด์ เจ้าชายแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระมารดาอินฟันตาอันโทนีแห่งโปรตุเกส
พระชายาเจ้าหญิงโจเซฟิน แคร์โรไลน์แห่งเบลเยียม
พระบุตรเจ้าหญิงสเตฟานี
เจ้าหญิงมารี อ็องตัวแน็ต
เจ้าชายอัลเบรชท์
เจ้าหญิงเฮนเรียตตา

โดยเมื่อทรงเสกสมรสกแล้ว พระองค์ทรงซื้อปราสาทนาเมดีเป็นที่ประทับ พระองค์เจริญในหน้าที่การงานมาก โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็น นายพลแห่งกองกำลังปรัสเซีย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และได้สิ้นพระขนม์หลังจากที่เสด็จกลับมาประทับในปราสาท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 สิริพระชันษาเพียง 51 ชันษา