เจ้าจอมวันทา ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

เจ้าจอมวันทา เป็นพระสนมในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

เจ้าจอมวันทา
เกิดเมืองเวียงจันทน์
เสียชีวิตกรุงรัตนโกสินทร์
17 มกราคม พ.ศ. 2346
มีชื่อเสียงจากเจ้าจอม
คู่สมรสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

ประวัติแก้ไข

เจ้าจอมวันทา เป็นสาวชาวเวียงจันทน์ ติดตามสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทกลับมา ในคราวที่พระองค์ไปรบที่เมืองเวียงจันทน์กับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เจ้าจอมวันทาได้ลักลอบเป็นชู้กับพระยากลาโหมราชเสนา (ทองอิน) เมื่อพระยากลาโหมราชเสนา (ทองอิน) ถูกจับได้ว่าคิดการกบฎกับพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตจึงถูกนำตัวไปประหาร เจ้าจอมวันทาก็ถูกประหารพร้อมกันไปด้วย[1] เมื่อวันอังคาร เดือน 3 ขึ้น 5 ค่ำ ตรงกับวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2346

อ้างอิงแก้ไข