เขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขก

เขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขก (ลาว: ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທ່າແຂກ; Thakhek specific economic zone "TSEZ") ตั้งอยู่บริเวณใกล้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ชื่งมีเนื้อที่ 1,035 ha หรือ 6,468.75 ไร่ โครงการนี้จะสามารถรองรับการลงทุนทั้งนิติบุคคล ภายในประเทศ และต่างประเทศ ชื่งจะถูกให้พัฒนาให้เป็นเมืองที่ทันสมัย ที่ประกอบด้วยสำนักงาน องค์กร ระบบสาธารณสุข การค้า โรงแรม ศูนย์ประชุม ที่พัก โลจิสติกส์ และ การบริการต่างๆ