เขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียว

ภาพจำลองนครภูเขียว แขวงคำม่วน

เขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียว (ลาว: ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທ່າແຂກ; Phoukhyo specific economic zone "PSEZ") ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองท่าแขก ห่างตัวเมือง 5 กิโลเมตรทางทิดใต้ตามถนนหมายเลข R13 และ R12 ชื่งมีข้อได้เปรียบในการลงทุน เพราะไม่ไกลจากท่าเรือน้ำลืกหวุงอ๋างในประเทศเวียดนาม."PSEZ" มีเนื้อที่ 4,850 ha หรือ 30,312.5 ไร่ โครงการนี้จะสามารถรองรับการลงทุนทั้งนิติบุคคล ภายในประเทศ และต่างประเทศ ชื่งจะถูกให้พัฒนาให้เป็นเมืองที่ทันสมัย เมืองอุตสาหกรรม การค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวครบวงจร ที่จะประกอบด้วยสำนักงาน องค์กร ระบบสาธารณสุข การศึกษา โรงแรมห้าดาว ศูนย์ประชุมที่ทันสมัย ที่พัก และ การบริการต่างๆ