เขตนิเวศอินโดมาลายา

เขตนิเวศอินโดมาลายาเป็นหนึ่งในแปดเขตนิเวศวิทยาครอบคลุมทั่วทั้งเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่วนใต้ของเอเชียตะวันออก

เขตนิเวศอินโดมาลายา