เกรนไดเซอร์ (อังกฤษ: Grendizer) เป็นหุ่นยนต์ตัวละครในเรื่อง UFO Robot Grendizer (ญี่ปุ่น: UFOロボ·グレンダイザー) โดยโตเอแอนิเมชัน บางครั้งเรียก UFO Robo Grendizer เริ่มต้นในปี 2518 เป็นการ์ตูนทางโทรทัศน์ เรื่องที่สามในไตรภาคของ มาชินเกอร์ ออกอากาศในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างช่วงวันที่ 5 ตุลาคม 2518 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2520 รวมทั้งสิ้น 74ตอน

เกรนไดเซอร์ ได้ชื่อมาจากวัสดุในเนื้อเรื่องคือ สเปซอัลลอยเกรน มีคุณสมบัติคล้ายกับ ซุปเปอร์อัลลอยแซด ในเกรทมาชินก้า

ปรากฏเป็นหุ่นยนตร์ของเล่นในชุด Shogun Warriors ของ Mattel ยังเป็นที่นิยมใน ตะวันออกกลาง ฝรั่งเศส และใน ควิเบค (จังหวัดหนึ่งในประเทศ แคนาดา) โดยมีชื่อที่ใช้เรียกว่า Goldorak ในอิตาลี่มีชื่อว่า Goldrake

ดูเพิ่ม

แก้