เกมทายใจ เป็นเกมในลักษณะที่มีสิ่งของหรือวัตถุที่มีการให้คาดเดาโดยผู้เล่นคนอื่น หรือผู้เล่นกลุ่มอื่น โดยสิ่งของที่ให้ทายอาจจะเป็น คำพูด ข้อความ ประโยค ตำแหน่ง หรือที่ตั้งได้ หลายๆ เกมจะมีการช่วยเล่นของผู้เล่นคนอื่น โดยกลุ่มคนที่เล่นอาจจะรู้คำตอบหมดและช่วยกันไม่ให้ผู้เล่นคนที่เหลือได้คำตอบ

รายชื่อเกมทายใจแก้ไข