ฮเรกฤษณะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ฮเรกฤษณะ หรือ ฮาเร กฤษณะ (Hare Krishna) อาจหมายถึง