ฮาร์อังค์เคฟ เป็นพระบิดาของฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่สิบสาม ฟาโรห์เนเฟอร์โฮเตปที่ 1, ฟาโรห์ซิฮาเธอร์ และ ฟาโรห์เซเบคโฮเตปที่ 4 ซึ่งปกครองอียิปต์ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 ในฐานะฟาโรห์ของราชวงศ์ที่สิบสาม

Scarab seals of the "Royal sealer, god's father Haankhef" and the "member of the elite, king's daughter Kema".[1]

อ้างอิง แก้

  1. Flinders Petrie, Scarabs and cylinders with names (1917), available copyright-free here, pl. XVIII