ฮารุ อาจหมายถึง

บุคคลแก้ไข

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข