ฮารุ อาจหมายถึง

บุคคล แก้

ตัวละครในบันเทิงคดี แก้

ดูเพิ่ม แก้