ฮารี เน็สทอร์

ฮารี เน็สทอร์ (เยอรมัน: Harry Nestor; ค.ศ. 1893–1969) เป็นนักแสดงชายชาวออสเตรีย

ผลงานแก้ไข

 • Das Geheimnis der Mumie (1921)
 • City in View (1923)
 • Everybody's Woman (1924)
 • Modern Marriages (1924)
 • Curfew (1925)
 • The Great Opportunity (1925)
 • Boarding House Groonen (1925)
 • Orphan of Lowood (1926)
 • Our Daily Bread (1926)
 • The Pride of the Company (1926)
 • Superfluous People (1926)
 • Lützow's Wild Hunt (1927)
 • The Transformation of Dr. Bessel (1927)
 • A Knight in London (1929)
 • On the Reeperbahn at Half Past Midnight (1929)
 • The Man with the Frog (1929)
 • The Tender Relatives (1930)
 • Three Days of Love (1931)
 • In the Name of the Law (1932)

บรรณานุกรมแก้ไข

 • Kulik, Karol. Alexander Korda: The Man Who Could Work Miracles. Virgin Books, 1990.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข