ฮั่ว ชฺวี่ปิ้ง

(เปลี่ยนทางจาก ฮั่วชี่ปิ้ง)

ฮั่ว ชฺวี่ปิ้ง (จีน: 霍去病; พินอิน: Huò Qùbìng; เวด-ไจลส์: Huo Ch'ü-ping; 140 ปีก่อน ค.ศ. – 117 ปีก่อน ค.ศ.) เมื่อสิ้นชีวิตแล้วได้บรรดาศักดิ์ จิ่งหฺวันโหว (景桓侯) เป็นขุนศึกจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก รับราชการในสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ (汉武帝) เป็นหลานของจักรพรรดินีเว่ย์ จื่อฟู (衛子夫) มเหสีของจักรพรรดิฮั่นอู่ ทั้งเป็นหลานของขุนพลเว่ย์ ชิง (衛青) และเป็นพี่ชายของขุนพลฮั่ว กวาง (霍光)

ภาพวาดของแม่ทัพฮั่ว ชฺวี่ปิ้ง