ฮับอีเทอร์เน็ต

(เปลี่ยนทางจาก ฮับ)

ฮับอีเทอร์เน็ต หรือ ฮับ เป็นอุปกรณ์เชื่อมตัวอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตหลายตัวเข้าด้วยกัน ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ทำหน้าที่เสมือนเป็นส่วนย่อยเครือข่ายเดี่ยว มีช่องทางรับเข้าและส่งออกหลายช่องทาง ซึ่งสัญญาณจะใส่เข้าไปที่ช่องรับเข้าปรากฏที่ทุกช่องทางยกเว้นช่องเดิมที่เข้ามา ฮับทำงานที่ชั้นกายภาพ (ชั้น 1) ของแบบจำลองโอเอสไอ[1]

ฮับอีเทอร์เน็ต 4 ช่องทาง

อ้างอิง

แก้
  1. Dean, Tamara (2010). Network+ Guide to Networks. Delmar. pp. 256–257.