อ่าวเดลาแวร์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อ่าวเดลาแวร์ คืออ่าวที่ใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติก อยู่ที่ปากแม่น้ำเดลาแวร์ของสหรัฐอเมริกา ติดกับรัฐนิวเจอร์ซีย์ ทางเหนือ และรัฐเดลาแวร์ทางใต้

อ่าวเดลาแวร์