อ็อยเกน บวร์ค

อ็อยเกน บวร์ค (เยอรมัน: Eugen Burg; 6 มกราคม ค.ศ. 1871 – 17 เมษายน ค.ศ. 1944) เป็นนักแสดงชายชาวเยอรมัน

อ็อยเกน บวร์ค ในปี ค.ศ. 1920

ผลงานเด่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Hardt, Ursula. From Caligari to California: Erich Pommer's Life in the International Film Wars. Berghahn Books, 1996.
  • Kosta, Barbara. Willing Seduction: The Blue Angel, Marlene Dietrich, and Mass Culture. Berghahn Books, 2009
  • Prawer, S.S. Between Two Worlds: The Jewish Presence in German and Austrian Film, 1910-1933. Berghahn Books, 2007.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข