อูอองเมียะ (U Aung Myat) เกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404 เป็นบุตรของอูชเวตา ในวัยเด็กได้รับราชการเป็นมหาดเล็กในพระเจ้าสีป่อ และได้เป็นเจ้าฟ้าวูนโต (Wuntho) ใน พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษยกทัพมามัณฑะเลย์ใน พ.ศ. 2428 เขาได้รวบรวมกำลังคนและอาวุธเพื่อสู้กับอังกฤษ แต่พม่าได้ยอมแพ้เสียก่อน อูอองเมียะไม่ยอมร่วมมือกับอังกฤษ เมื่ออังกฤษส่งมโยโอะของชูนดอง (Chundaung) ไปเจรจากับอูอองเมียะใน พ.ศ. 2433 ได้เกิดการยิงปะทะกันขึ้น อังกฤษได้ส่งทหารไปปราบและพยายามเกลี้ยกล่อม แต่อูอองเมียะไม่ยอมวางอาวุธและลี้ภัยไปยูนนาน เขายอมเดินทางกลับมาพม่าเมื่อ พ.ศ. 2456

อ้างอิงแก้ไข

  • นินิเมียนต์. พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1893. แปลโดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543, หน้า 260-262.