อูร์ซูลา เฮอร์คิง

อูร์ซูลา เฮอร์คิง (28 มกราคม ค.ศ. 1912 – 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1974) เป็นนักแสดงหญิงชาวเยอรมัน โดยอูร์ซูลาแสดงภาพยนตร์มากกว่า 130 เรื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1933 ถึง ค.ศ. 1972

ผลงานที่ไดัรับการคัดเลือกแก้ไข

 • Uncle Bräsig (1936)
 • Togger (1937)
 • The Grey Lady (1937)
 • The Four Companions (1938)
 • Red Orchids (1938)
 • Goodbye, Franziska (1941)
 • A Gust of Wind (1942)
 • Bravo Acrobat! (1943)
 • A Man With Principles? (1943)
 • Nora (1944)
 • Trouble Backstairs (1949)
 • Shadows in the Night (1950)
 • You Have to be Beautiful (1951)
 • The Day Before the Wedding (1952)
 • Columbus Discovers Kraehwinkel (1954)
 • Children, Mother, and the General (1955)
 • Fruit in the Neighbour's Garden (1956)
 • The Blue Sea and You (1959)
 • Pension Schöller (1960)
 • Bankraub in der Rue Latour (1961)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข