โดยปกติแล้ว ในทางเทอร์โมไดนามิกส์จะมีการให้งานกับระบบ และงานที่ทำให้ระบบส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ งานดังกล่าวนี้ อาจจะเป็นงานจากการเลื่อนลูกสูบเหมือนการสูบลมล้อรถจักรยาน ถ้าเราให้งาน (เคลื่อนลูกสูบ) ท่อจะเริ่มร้อน ในทำนองเดียวกัน อุณหสวนศาสตร์ เป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ได้จากงานซึ่งเกิดจากคลื่นเสียง

ดูเพิ่ม

แก้