อีสานเบียร์ เป็นยี่ห้อเบียร์ที่ผลิตโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิต เดียวกันกับ เบียร์สิงห์ เบียร์ลีโอ ไทเบียร์

สถานที่ผลิต

แก้

โดยผลิตที่โรงงานขอนแก่นบริวเวอรี่ ซึ่งเป็นฐานการผลิตเบียร์ลีโอ วัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายในแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขันกับเบียร์อาชา ซึ่งเป็นเบียร์ในกลุ่มอีโคโนมี่แบรนด์ (สินค้าราคาประหยัด) ของ บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด [1]

การต่อต้าน

แก้

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 มีการต่อต้านอีสานเบียร์จากบรรดาพระสงฆ์ และเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ภาคอีสาน เนื่องจากการใช้ชื่ออีสานเบียร์ จะก่อให้เกิดค่านิยมต่อการดื่มน้ำเมาของคนอีสาน เป็นการฝังรากลึกค่านิยมที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชนและคนอีสาน จนอาจกลายเป็นภัยร้ายแรงทางวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น[2]

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้