อีมิล ลินด์ (14 สิงหาคม ค.ศ. 1872 – 7 เมษายน ค.ศ. 1948) เป็นนักแสดงชายชาวออสเตรีย

ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

  • The Story of Dida Ibsen (1918)
  • Die Arche (1919)
  • The Infernal Power (1922)
  • I.N.R.I. (1923)
  • Superfluous People (1926)
  • Mata Hari (1927)
  • The Weavers (1927)
  • Bigamie (1927)

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Jung, Uli & Schatzberg, Walter. Beyond Caligari: The Films of Robert Wiene. Berghahn Books, 1999.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข