อินฟินิตี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

อินฟินิตี (Infinity หรือ Infiniti) สามารถหมายถึง