อิซตักซีวัตล์ (สเปน: Iztaccíhuatl) หรือ อิชตักซีวัตล์ (สเปน: Ixtaccíhuatl) เป็นภูเขาในประเทศเม็กซิโก เป็นภูเขาไฟดับสนิท มี 3 ยอด ไม่มีปล่อง สูง 5,230 ม. (17,160 ฟุต) เป็นภูเขาสูงอันดับ 3 ของเม็กซิโก รองจากภูเขาปีโกเดออรีซาบา ที่สูง 5,636 ม. (18,491 ฟุต) และโปโปกาเตเปตล์ ที่สูง 5,426 ม. (17,802 ฟุต)

อิซตักซีวัตล์