อาแมเยอร์ (เดนมาร์ก: Amager) เป็นเกาะในเออเรซุนด์ เกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของเดนมาร์ก มีประชากรเกือบ 200,000 คน บนพื้นที่เล็ก ๆ ของซีลันด์ เกาะมีพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ Naturpark Amager ที่มีพื้นที่มากกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่รวมเกาะที่มีพื้นที่ 96 ตร.กม.[1]

Amager
ภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง Øresund

การปกครอง
Denmark

ประชากรศาสตร์
จำนวนประชากร 196,094

เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก โคเปนเฮเกน มีพื้นที่บางส่วนตั้งอยู่บนเกาะอาแมเยอร์ โดยเชื่อมโยงกับเกาะที่ใหญ่กว่าของซีลันด์โดย 8 สะพาน และอุโมงค์ใต้ดิน อาแมเยอร์ยังเชื่อมต่อกับเออเรซุนด์ของสวีเดน โดยสะพานเออเรซุนด์

อ้างอิงแก้ไข