อาร์โนลด์ เบล

อาร์โนลด์ เบล (23 พฤษภาคม ค.ศ. 1901 – 12 มีนาคม ค.ศ. 1988) เป็นนักแสดงชายชาวอังกฤษ[1]

ผลงานแก้ไข

 • Convict 99 (1919)
 • Doctor Josser K.C. (1931)
 • Josser in the Army (1932)
 • Doss House (1933)
 • Jack of All Trades (1936)
 • Strange Experiment (1937)
 • The Greed of William Hart (1948)
 • The Temptress (1949)
 • Murder at 3am (1953)
 • Rough Shoot (1953)
 • The Fake (1953)
 • Star of India (1954)
 • The Golden Link (1954)
 • Svengali (1954)
 • The Master Plan (1955)
 • A Prize of Gold (1955)
 • One Jump Ahead (1955)
 • The Safecracker (1958)
 • Three Crooked Men (1958)
 • The Square Peg (1958)
 • Innocent Meeting (1958)
 • Virgin Island (US: Our Virgin Island, 1958)
 • High Jump (1959)
 • Top Floor Girl (1959)
 • Sentenced for Life (1960)
 • Feet of Clay (1960)
 • An Honourable Murder (1960)
 • Nothing Barred (1961)
 • Troubled Waters (1964)
 • Three Hats for Lisa (1965)

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://ftvdb.bfi.org.uk/sift/individual/11470

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข